magyar english
Múltvadász családfakutatás Mindenkinek
Családtörténeti Kutató Iroda
Tel: +36 30 / 369-5400
Családfa
'A legutolsó koldusnak is ugyanolyan régi családja van, mint a királynak, csak éppen nem tartották érdemesnek feljegyezni."
Wertner Mór (1849-1921)
E-mail: info@csaladfa-kutatas.eu
családfakutatás
Családfakutatás kezdőoldal Bemutatkozás Szolgáltatások Kutatás eredménye Díjanik, számítások Online rendelés Elérhetőségeink, kapcsolatfelvétel, üzenetküldés
családfakutatás
Kezdőoldal
családfa kutatás
Bemutatkozás
családfakutatás
Szolgáltatások
családfa kutatás
Családfa kutatás folyamata
családfakutatás
Családfakutatás eredménye
családfa kutatás
Árak
családfakutatás
Referenciák
családfa kutatás
Források és linkek
családfakutatás
Garancia
családfa kutatás
Adatvédelem
családfakutatás
Vendégkönyv
családfa kutatás
Ajánlatkérés
családfakutatás
Elérhetőség

Bemutatkozás

Mészáros Ádám, családfakutató

Üdvözlöm!

1973. december 13-án születtem Nagykanizsán. Zalaegerszegen érettségiztem, majd 1993-ban építésztechnikusi oklevelet szereztem. Német nyelvismeretem mellett latin (1997) és román (1999) nyelvvizsgával illetve nemzetközi számítógép-felhasználói képesítéssel (ECDL) rendelkezem. Egyetemi tanulmányaimat Pécsett és Kolozsvárott végeztem. 2001-ben a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarán etnográfusként diplomáztam, 2001-től muzeológusként és kutatóként dolgozom. A Pécsi Tudományegyetem interdiszciplináris doktori iskolájában (PhD) abszolutóriumot szereztem, készülő disszertációm egy családtörténeti kutatáson alapul. 1998-tól végzek társadalomnéprajzi és családtörténeti kutatásokat, 2001-től rendszeresen publikálok. Néprajzi, hely- és családtörténeti témájú munkáim tudományos és tematikus kötetekben jelentek meg, 2001-ben és 2014-ben pedig szerzőként illetve szerkesztőként működtem közre községtörténeti monográfiák készítésében.

Családfa kutatással 1998 óta foglalkozom. Az elmúlt két évtized során Magyarország számos levéltárában, könyvtárában és múzeumában végeztem családtörténeti kutatásokat. A családfa feltárása érdekében szükség esetén temetőkben, hivatalokban és interjúk révén is gyűjtök információkat. Ausztria, Horvátország, Szerbia, Románia, Szlovákia sőt Németország és Csehország számos levéltárában megfordultam, a közép-európai kutatási lehetőségeket, körülményeket jól ismerem. Munkámat a családfakutatás terén a tanulmányaim és munkám során elsajátított módszertani és forrásismeretek valamint paleográfiai ismereteim, latin, német és román nyelvtudásom teszik hatékonyabbá. A családfakutatás mindenki számára elérhető, de tudni kell, hogy a kutatásnak számos buktatója van. Olvashatatlan kézírás, pontatlan vagy hiányos adatok, névelírások, névazonosság, latin nyelv, cirill vagy gót betűs szövegek. Mivel a családfakutatás szerteágazó háttértudást és speciális szakértelmet igényel, helyesen dönt, ha a kutatást profi szakemberre bízza. Felkutattatná családja történetét? Forduljon hozzám bizalommal!

Mészáros Ádám

etnográfus, muzeológus, családtörténet-kutató

Publikációim:

 • A családfakutatás rövid története - Letöltés: 1. oldal, 2. oldal
 • Tótszentmárton története. Tótszentmárton, 2001.
 • Egy Buda vidéki sváb család útja - Weblap
 • Kútvölgyi Vendel, a kútásó mesterség élő legendája Barcson. Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete. pp. 143-156. Barcs, 2004.  . - Weblap
 • A debreceni Mészárosok - egy magyar család négy évszázada. Kézirat, 39 oldal, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár pályázatára, 2005. (díjat nyert)
 • Németek betelepülése Barcsra 1770 és 1828 között. In: Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete. pp. 11-38. Barcs, 2005. - Weblap
 • Horvátok és magyarok a 18. századi Barcson. In: Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete. pp. 45-66. Barcs, 2006. - Weblap
 • A beás cigányok korai története és megtelepedésük Barcson. In: Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete. pp. 41-77. Barcs, 2007. - Weblap
 • A családkutatás rövid története. Történelmi Magazin VIII. évfolyam 9. szám. pp. 26-27. Sepsiszentgyörgy, 2006.
 • "Rablókkali találkozás." - Juhász Mihály németi plébános feljegyzései Gelencsér Józsiról, a nevezetes somogyi rablóról. In: Somogy Megyei Múzeumok közleményei 18. Szerk. Ábrahám Levente. pp. 251-260. (Rózsás Mártonnal közösen) Kaposvár, 2008.
 • Felvidéki magyarok betelepülése Barcsra és környékére a II. világháború után. In: Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete. pp. 67-91. Barcs, 2008. - Weblap
 • A barcsi beások. Egy Dráva menti cigány közösség két évszázada. In: Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. Felelős szerk. Márfi Attila. Szerk. dr. Kosztics István. pp. 35-44. Pécs, 2009.
 • A barcsi beások múltja a történeti adatok és a helyi hagyomány tükrében. A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. A Bódi Zsuzsanna emlékére rendezett történeti-néprajzi konferencia előadásai. (Gödöllő, 2009. február 18-20. Szerk. Deáky Zita - Nagy Pál. Cigány Néprajzi Tanulmányok 15. pp. 237-248. Budapest - Gödöllő, 2010.
 • Munka és vándorlás - Életformák egy magyarországi német család történetében. In: Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete. pp. 56-67. Barcs, 2010.
 • Családtörténet a budai hegyekben - Weblap
 • A németek betelepülése Vörösvárra a török háborúk után. In: Vörösvári Újság – Werischwarer Zeitung. XX. évf. 8. szám. 2014. augusztus. Felelős szerk.: Palkovics Mária. Pilisvörösvár, 2014. pp. 12-13.
 • Csokonyavisonta (Falumonográfia). Szerkesztő: Mészáros Ádám, írták: +Dombóvári László - Kuminetz Gyula - Mészáros Ádám. Csokonyavisonta-Pécs, 2014. pp. 1-289.
 • Kiskanizsára beköltözött családok 1690 és 1760 között. Újabb adatok Kiskanizsa településtörténetéhez. In: Zalai Múzeum 23. Szerk: Simmer Lívia. Zalaegerszeg, 2017. pp. 217-224.

Média, sajtó megjelenések:

Válogatás - képgaléria
ősfakutató
régi családi fotó
családfakutató
Múltvadász Családfakutatás
Tel: +36 30 / 369-5400
Családfakutató Iroda